2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat - Ankara Sanayi Odası

2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat

    26 Eylül 2011

Tarihi    : 26.09.2011
İşareti   : 4/5000 –2913
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15)” 26.09.2011 tarih ve 28064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası