20. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ - Ankara Sanayi Odası

20. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ

İşareti : 05/5000-9
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen bir yazıya atfen, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla, altı dalda 2016 Yılı 20. Tüketici Ödülleri verileceği belirtilmektedir.

2016 Yılı 20. Tüketici Ödülleri hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan not ekte sunulmakta olup konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere www.tobb.org.tr/Documents/ilan.doc adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Tüketici Ödülleri