20.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Bakanlar Kurulu Kararı Hk. - Ankara Sanayi Odası

20.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Bakanlar Kurulu Kararı Hk.

    20 Aralık 2012

Tarihi  : 20.12.2012
İşareti : 
4/5000-3854 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
  
Sayın Üyemiz;  
   
20.12.2012 tarih ve 28503 sayılı Resmi Gazete’de Tebliğ ve Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası