20.12.2010 Tarihli Ve 2010/1182 Sayılı Kararname Eki Hk. - Ankara Sanayi Odası

20.12.2010 Tarihli Ve 2010/1182 Sayılı Kararname Eki Hk.

Tarihi     :29.12.2010
İşareti    :4/5000-
 4289
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. ve geçici 67. maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. ve 30. maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/12/2010 tarihli ve 112954 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2010 tarihinde kararlaştırılan; “20.12.2010 Tarihli ve 2010/1182 Sayılı Kararname Eki” 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası