20.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

20.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 20.08.2013
İşareti : 4/5000-2972
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası