20.06.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

20.06.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    22 Haziran 2015

Tarihi    : 22.06.2015
İşareti   : 04/5000-1471
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası