20.05.2015 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

20.05.2015 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    22 Mayıs 2015

Tarihi    : 21.05.2015
İşareti   : 04/5000-1230
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
20.05.2015 tarih ve 29361 sayılı Resmi Gazete’ de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası