2.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu - Ankara Sanayi Odası

2.Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu

Tarih: 21.05.2013
İşareti:05/5000-1931
 
Sayın Üyemiz,
 
Karabük Üniversitesi’nden alınan bir yazıda, 9-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve değerli sektör kuruluşlarının işbirliği ile ISERSE’ 13 2. Uluslararası Raylı Sitemler Mühendisliği Sempozyumu’nun düzenleneceği iletilmektedir.
 
Sempozyumun ana teması yerli üretim olup, Sempozyum kapsamında; Ray inşaatı, Ray Üretimi, Ray Teknolojileri, Raylı Araçlar, Yüksek Hızlı Trenler, Metro ve Hafif Raylı Sistemler, Bojiler, Raylı Sistem Standartlan, Optimizasyon, Titreşim, Akustik, Sinyalizasyon, Bakım-onarım, İnsan Kaynakları, Raylı Sistemlerde Güvenlik gibi başlıkların gündeme geleceği ifade edilmektedir.
 
Aynca Sempozyumda ilgili sektör temsilcilerinin katılacağı ve sektörün meselelerinin tartışılacağı panellerin düzenleneceği, Bilimsel sunumlardan uygun görülen bildirilerin Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uluslararası Elsevier de taranan “Engineering Science And Technology, an International Journal ” (Elsevier Journal) dergisinde yayınlanacağı bildirilmektedir.
 
Bu bağlamda, 2. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu ile ilgili detaylı bilgiye http://isersel13.karabuk.edu.tr/ adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası