2. Lastik ve Can Güvenliği Çalıştayı - Ankara Sanayi Odası

2. Lastik ve Can Güvenliği Çalıştayı

    10 Ekim 2012

Tarihi  : 10.10.2012
İşareti : 05/5000-3152
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Polîs Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Polîs Akademisi Başkanlığı ile Gazı Üniversitesi Rektörlüğünce, Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı kapsamında ortaklaşa yürütülen “II..Lastik ve Can Güvenliği” konulu panel ve çalıştay düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Antalya ilinde 15-18 Kasım 2012 tarihlerinde Mirada Otelde düzenlenecek olan çalıştayda, Lastik ve Can Güvenliği konusunda tebliğ» sunum ve müzakereler aracılığıyla özel sektör, kamu sektörü ve akademisyenlerin konu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmaları amaçlandığı belirtilmektedir. Ülkemiz ve AB uyum yasaları çerçevesinde yayınlanan regülasyonlar doğrultusunda lastik güvenliği ve teknolojileri konularını gözden geçirip, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve bilim adamlarının katılımıyla ortak kararlar alınması» çalıştayın temel hedef olduğu ifade edilmektedir. Katımcılar çalıştaya katılım ve konaklama konuları için www.lastikvecan&uvenl igi.com.tr adresinden bilgi edinebilecekleri bildirilmektedir
 
Çalıştayda alınacak kararların mevzuatın yenilenmesi konusunda karar verici mercilere yardımcı olması ve yol göstermesi beklendiğinden, sektörün güncel sorunları da göz önünde bulundurulduğunda, bu çalıştayda yapılacak çalışmalara otomotiv ve lastik İthal, üretim, dağıtım, satış sonrası hizmet vb. alanlarda faaliyet gösteren özel sektör firmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının katkıda bulunması önem taşıdığı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası