2. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi Hk. - Ankara Sanayi Odası

2. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi Hk.

Tarihi     : 08.04.2011
İşareti    : 05/5000-1204
 
Sayın Üyemiz,
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Elektrik Mühendisleri Odası-İzmir Şubesi’nden alınan bir yazıda, Elektrik tesisatına yönelik mühendislik uygulamalarında yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması, tartışılması ve yaygınlaştırılması, yasal mevzuatın izlenmesi ve buna yönelik önerilerin geliştirilmesi, sektörün her alanında faaliyet gösteren tüm kişi, kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle planlanan II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’nin 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde İzmir Fuar Alanında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Elektrik Tesislerinde Yeni Teknolojiler ve Verimlilik ana temasıyla düzenlenecek olan etkinliğin yanı sıra EBİTO’11 Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Aydınlatma ve Makina Fuarı ile teknolojik gelişmelerin sergilenmesi ve katılımcıların ürünlerle buluşmasının sağlanacağı belirtilmektedir.
 
Söz konusu kongreyle ilgili detaylı bilgi Elektrik Mühendisleri Odası-İzmir Şubesi’nden (Tel: 0232 489 34 35, E-posta: izmir@emo.org.tr, Web: www.izmir.emo.org.tr ) alınabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası