2. ANKARA KOBİ’LER VE BİLİŞİM KONGRESİ - Ankara Sanayi Odası

2. ANKARA KOBİ’LER VE BİLİŞİM KONGRESİ

    23 Ekim 2018

İşareti : 05/5000-2640
İrtibat : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve KOSGEB işbirliğiyle, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2. Ankara KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi düzenlenecektir.

Bahse konu kongrede, KOBİ’lerin finansmana erişimi, büyümesi, yeni teknolojilere uyum sağlaması, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların KOBİ’lere etkileri, KOBİ’lerin dünyadaki değişim ve dönüşümü yakalayamaması gibi konular ele alınacaktır.

Söz konusu etkinlik 25 Ekim 2018 tarihinde Ankara Sheraton Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olup, katılmak isteyen üyelerimiz www.kobibilisim.org.tr/2-kobi-bilisim/ web adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

antalya escort