2. AMED Ekonomik Çalışma Grubu Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

2. AMED Ekonomik Çalışma Grubu Toplantısı

Tarihi     : 25.03.2009
İşareti    : 5/5000 –
1228
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 2. AMED (Asia-Middle East Dialogue) Ekonomik Çalışma Grubu Toplantısı’nın 9- 11 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Kahire’de, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Mısırlı İşadamları Derneği (EBA) tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, toplantının amacının, şu günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan finansal krizin getirdiği sorunları incelemek ve Asya ile Orta Doğu’daki 50 ülkenin özel sektör arasında yeni işbirliği imkanları yaratabilmek olduğu belirtilmektedir. Bu amaçla toplantı kısmında enerji, teknoloji ve bilimsel araştırmalar, banka ve finanas, telekomünikasyon, turizm, ulaştırma ve lojistik, insan kaynakları, farmakoloji ve kimya, otomotiv ve yan sanayi, tarım, helal gıda, yapı malzemeleri ve tekstil alanmlarında çalıştaylar düzenleneceği ifade edilmektedir.

Toplantı hakkında ayrıntılı bilgi www.amedewg-eg.com adresinde yeralmaktadır.

Bu çerçevede toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin web sayfasında bulunan formları doldurarak 15 Nisan 2009 tarihine kadar Mısırlı İşadamları Derneği’ne (Egyptian Businessmen’s Association, 21 Charles De Gualle St., Nile Tower, Giza, Egypt, Tel: +202 35723020, Faks: +202 35737258) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası