193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 Üncü Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu - Ankara Sanayi Odası

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 Üncü Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

    2 Temmuz 2012

Tarihi  : 02.07.2012
İşareti : 4/5000-2168
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Karar’ı  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası