19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Hk. - Ankara Sanayi Odası

19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Hk.

    9 Ağustos 2011

Tarihi    : 09.08.2011
İşareti   : 4/5000 –2494
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazısına atfen; çalışma hayatının en temel sorunlarından birisi olan iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle her yıl ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH)  yaklaşık %1-4’ ü arasında değişen asgari 600 milyar – azami 2,4 trilyon ABD Doları tutarında maddi kayıplar oluştuğunun tahmin edildiği, asgari tahminlere göre bu kayıpların dünyanın yaklaşık 170’den fazla ülkesinin GSYİH’larından daha büyük olduğu, daha da önemlisi dünyada her yıl 2,2 milyon çalışanın iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybettiği belirtilmektedir.
 
Söz konusu yazıda, ülkemizde de, iş sağlığı ve güvenliği yönünden durumun ne yazık ki diğer ülkelerden farklı olmadığı, bu nedenle bahsedilen sorunun çözümü için tüm toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, bu kültürün ülkemizde ve işbirliği yaptığımız ülkelerde yayılması için gayret sarf edilmesi gerektiği ifade edimektedir.
 
Yazıda devamla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 11-15 Eylül 2011 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ile eş zamanlı olarak organize edilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı’nda TOBB üyesi Oda ve Borsaların ve bunlara bağlı kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulamaların paylaşılacağı standlar açılması ve bu kuruluşlardaki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin katılımlarının Kongre ve Fuarın başarılı geçmesi açısından önem arz ettiğine değinilerek tüm kuruluşlarımızın sosyal sorumluluğu olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına önemli bir katkı yapacağına ve işletmelerimizin uluslararası alanda iş yapabilma kapasitelerine pozitif bir değer katacağına dikkat çekilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası