19.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

19.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Tebliğ Hk.

    19 Aralık 2012

Tarihi  : 19.12.2012
İşareti : 
4/5000-3842 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de Yönetmelik ve Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası