19.10.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

19.10.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    19 Ekim 2012

Tarihi  : 19.10.2012
İşareti : 
4/5000-3273
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.                                
                                                                                                         .