19.09.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

19.09.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 19.09.2013
İşareti : 
4/5000-3307
 
Sayın Üyemiz;  
   
19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası