19.07.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

19.07.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

    23 Temmuz 2014

Tarihi   : 22.07.2014
İşareti  : 04/5000-2363
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
19.07.2014 tarih ve 29065 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası