19.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik, Genelge, Tebliğ Ve Kurul Kara - Ankara Sanayi Odası

19.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik, Genelge, Tebliğ Ve Kurul Kara

    19 Temmuz 2013

Tarihi  : 19.07.2013
İşareti : 4/5000-2657
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik, Genelge,Tebliğ ve Kurul Kararları  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası