19.06.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

19.06.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    19 Haziran 2013

Tarihi  : 19.06.2013
İşareti : 
4/5000-2318
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
  
19.06.2013 tarih ve 28682 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler   yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası