19.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğler Hk - Ankara Sanayi Odası

19.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğler Hk

    19 Haziran 2012

Tarihi  : 19.06.2012
İşareti : 4/5000-2061
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası