19.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

19.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    19 Şubat 2014

Tarihi  : 19.02.2014
İşareti : 4/5000-626
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası