19.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Kanun Ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

19.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Kanun Ve Yönetmelikler Hk.

    21 Ocak 2013

Tarihi : 21.01.2013
İşareti : 4/5000-205
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kanun ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla