18.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

18.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 19.08.2013
İşareti : 4/5000-2963
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
18.08.2013 tarih ve 28739 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası