18.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

18.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

    20 Haziran 2014

Tarihi   : 18.06.2014
İşareti  : 04/5000-2055
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ  için tıklayınız.