18.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğ Ve Kurul Kararları Hk. - Ankara Sanayi Odası

18.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğ Ve Kurul Kararları Hk.

    18 Mart 2014

Tarihi : 18.03.2014
İşareti : 4/5000-932
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
  
Sayın Üyemiz; 
 
18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası