18.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Tebli - Ankara Sanayi Odası

18.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Tebli

    18 Şubat 2014

Tarihi  : 18.02.2014
İşareti : 4/5000-616
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası