18.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

18.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

Tarihi : 18.01.2013
İşareti : 4/5000-190
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
   
Sayın Üyemiz; 
 
18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla