17.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

17.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    18 Kasım 2013

Tarihi  : 18.11.2013
İşareti : 4/5000-3833
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
17.11.2013 tarih ve 28824 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası