17.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

17.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Karar Hk.

    19 Kasım 2012

Tarihi  : 19.11.2012
İşareti : 
4/5000-3509 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Karar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası