17.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tüzük Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

17.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tüzük Ve Tebliğler Hk.

    19 Ağustos 2013

Tarihi  : 19.08.2013
İşareti : 4/5000-2962
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tüzük ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası