17.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

17.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk.

    17 Ağustos 2012

Tarihi  : 17.08.2012
İşareti : 
4/5000-2670 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.