17.05.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

17.05.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    17 Mayıs 2012

Tarihi  : 17.05.2012
İşareti : 4/5000-1696
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
17.05.2012 tarih ve 28295 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası