17.01.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

17.01.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

Tarihi  : 17.01.2014
İşareti : 4/5000-282
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
17.01.2014 tarih ve 28885 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Yönetmelikler yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası