- Ankara Sanayi Odası
    25 Ocak 2016

Tarih: 25.01.2016
İşareti: 05/5000-171  

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi sorumluluğu altında bir çalışma raporu hazırlanacağı bildirilmektedir. 
 
Rapor kapsamında, ihracatçılarımızın havalimanı ve deniz limanlarındaki malların elleçleme işlemlerine ilişkin uygulamada serbest zaman tanınmasından kaynaklı ilave maliyetler nedeni ile haksız rekabete uğradığı, bu nedenle uluslararası uygulamaların araştırılarak yaşanan mağduriyetin giderilmesine yönelik eylem maddesi hazırlanacaktır. 
 
Söz konusu mağduriyetin giderilmesine yönelik olarak, ihracatçı üyelerimizin konu ile ilgili yaşadıkları sorunlarI ve bu sorunların çözüm önerilerine dair görüşlerini 29.01.2016 tarihine kadar dim@aso.org.tr adresine iletmeleri rica olunur. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası