16.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

16.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

Tarihi  : 18.11.2013
İşareti : 4/5000-3832
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
16.11.2013 tarih ve 28823 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Yönetmelikler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası