16.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de-(Mükerrer) Yayımlanmış Milletlerarası Andlaşma Hk. - Ankara Sanayi Odası

16.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de-(Mükerrer) Yayımlanmış Milletlerarası Andlaşma Hk.

    19 Ağustos 2013

Tarihi  : 19.08.2013
İşareti : 4/5000-2961
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’te Değişiklik Yapılması Hakkındaki “1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararı”nın Onaylanması Hakkında Karar” 16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de-Mükerrer yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası