16.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

16.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    16 Temmuz 2013

Tarihi  : 16.07.2013
İşareti : 
4/5000-2584
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
  
16.07.2013 tarih ve 28709 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik  ve  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası