16.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

16.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk.

Tarihi : 16.01.2013
İşareti : 
4/5000-168 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;  
   
16.01.2013 tarih ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası