15 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ HK. - Ankara Sanayi Odası

15 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ HK.

Tarihi     : 31.10.2008
İşareti    : 6/5000-4292
Yanıt      :  
ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 5784 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu maddesiyle 4760 sayılı “Özel Tüketim Vergisi Kanunu”na eklenen Geçici Madde 5 ile , 31.12.2012 tarihine kadar ;

   -Kanuna ekli ( I ) sayılı listenin ( A ) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 Gümrük Giriş Tarife İstatistik Pozisyonu numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ,

   -Birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimat ve onayı ile Kanuna ekli ( I ) sayılı Listenin ( A ) cetvelinde yer alan , 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi,

26.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Özel Tüketim Vergisinden istisna edilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemenin uygulama biçimine ilişkin olarak 29.10.2008 tarih ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “15 Seri No.lu  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ “ektedir.

 

 

Ek: 15 Seri No.lu Özel Tüketim  Vergisi Genel Tebliği için tıklayınız.

 

 

 Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası