15. Özel Sektör Buluşması - Ankara Sanayi Odası

15. Özel Sektör Buluşması

Tarih: 13.08.2013
İşareti: 05/5000-2915
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA), İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde, 27 – 29 Ekim 2013 tarihleri arasında, “Küresel Kalkınmada İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkelerinin Rolü” teması altında, “15. İslam Ülkeleri Özel Sektörü Tanıtım, Ticaret, Ortak Girişim ve Yatırım Toplantısı” ve “7. İslam Ülkeleri İş Kadınları Forumu”nun, İran İslam Cumhuriyeti’nde düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu toplantıların İİT üyesi ülkelerden çok sayıda girişimci, tüccar ve sanayicileri bir araya getirerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde ve özellikle ekonomi ve işletmelerle ilgili sorunların tartışılmasında etkili olacağı iletilmektedir. Söz konusu toplantılara İslam Kalkınma Bankası (İKB), İslami Ticaret Finansı Kuruluşu (ITFC), Kalkınma için İslami İşbirliği (ICD) gibi uluslararası finans kuruluşlarının katılarak, İslam ülkelerine sundukları hizmetler hakkında katılımcıları bilgilendirecekleri belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantıların ayrıca, girişimcilere/kurumlara yeni pazarları keşfetme, projelere finans sağlama, müşterek teşebbüsler oluşturma ve ihracat finansmanı gibi özel sektörün ortak ilgi alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmek olduğu ifade edilmektedir. Bu toplantılar sayesinde İİT üyesi ülkelerin iş çevrelerinde yeni iş imkanları ve genişleme konularında bilinirlik oluşturulduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda, bu toplantıları ana hedeflerinin İİT iş dünyası arasında iş bağlantıları kurma, ortaklık oluşturma ve özel sektör ile hükümet, sivil toplum, bankalar ve finansal kurumları arasında sürdürülebilir kalınma için uygun ortam yaratılması, yatırım ve kapasite artırımı konularında diyalog oluşturulması olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, bahse konu toplantıların İİT ülkeleri arasında tecrübe ve fırsat paylaşımı, teknoloji transferi, girişimci gelişimi, ortak girişimler ve kamu özel sektör ortaklıklarının geliştirilerek kapasite oluşturulması, yasa yapıcılar, reklam ajansları ve ilgili çok taraflı kurumlar arasında bilgi değişimi imkanı sunduğu vurgulanmaktadır.
 
Anılan toplantılara katılmak isteyen üyelerimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sayfası (www.tobb.org.tr ) sağ panelindeki “Uluslararası İş İmkanları Yurt Dışı Etkinlikler” paneli altında yer alan katılım formunu doldurarak ICCIA adresine en geç 20 Ağustos 2013 tarihine kadar iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA)
Adres: St. 2/A, Block-9, KDA Scheme 5, P.O.Box: 3831 Clifton, Karachi-75600, Pakistan
Tel: (92-21) 35874910, 35874756
Faks: (92-21)35870765, 35874212