14. Türkiye Harita Bilim Teknik Kurultayı - Ankara Sanayi Odası

14. Türkiye Harita Bilim Teknik Kurultayı

    23 Ağustos 2012

Tarihi : 23.08.2012                                                                            
İşareti: 05/5000- 2689
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan alınan, 14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı” hakkındaki yazı ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
                                                                                                                      Saygılarımızla,
 
Mustafa BARAN
Genel Sekreter Yrd.