14.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

14.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler Hk.

    14 Kasım 2012

Tarihi  : 14.11.2012
İşareti : 
4/5000-3468 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
14.11.2012 tarih ve 28467 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası