14.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

14.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk.

    14 Ağustos 2012

Tarihi  : 14.08.2012
İşareti : 
4/5000-2618 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla