14.06.2013 Rarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

14.06.2013 Rarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 14.06.2013
İşareti : 4/5000-2265
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik  ve  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası