13. SOÇİ Uluslararası Yatırım Forumu - Ankara Sanayi Odası

13. SOÇİ Uluslararası Yatırım Forumu

Tarih: 23.06.2014
İşareti: 05/5000-2078
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu (RF) Krasnodar Bölge Valiliği tarafından RF Hükümeti’nin himayesinde her yıl düzenlenen Soçi Uluslararası Yatırım Forumu’nun 13.sünün bu yıl 18-21 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Soçi Olimpiyat Parkı’nda yer alan Medya Merkezi’nde düzenleneceği bildirilen bu yılki Forum’da ele alınması öngörülen ana başlıkların kamu yönetiminden sorumlu kurumların iyileştirilmesi, bölgenin yatırım ikliminin geliştirilmesi ve yeni yatırım kaynaklarının araştırılması olacağı belirtilmektedir.
 
Güney Rusya Federal Bölgesi’nin (GRFB) en önemli uluslararası tanıtım faaliyetlerinden biri olan Soçi Uluslararası Yatırım Forumu’nun ticari faaliyetlere ilişkin verimli bilgi paylaşımı, GRFB odaklı projeler için ileriye dönük bakış açısı ve yeni iş bağlantıları imkanı sunabileceği ifade edilmektedir. Söz konusu Forum’a dair ayrıntılı bilgilere www.forumkuban.com adresinden ulaşabileceğiniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası