13 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ HK - Ankara Sanayi Odası

13 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ HK

Tarihi     :11.11.2008
İşareti    :6/5000 –4402

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

4842 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi çerçevesinde mahsup veya iadeye konu olmayan fon payları ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle ortaya çıkan iade ve mahsup imkanına ilişkin 13 sayılı “ Kurumlar Vergisi Sirküleri” hakkında bilgi ektedir.Söz konusu  13 Sayılı “Kurumlar Vergisi  Sirküleri” hakkında bilgide iade ve mahsup konusu yapılamayan %10 luk fon bölümünün mahsup ve iadesinin 252 seri no.lu “Gelir Vergisi Genel Tebliği”nde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirileceği bildirilmiştir.

Ek:13 sayılı “Kurumlar Vergisi Sirküleri  hakkında bilgi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası