13.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

13.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    13 Aralık 2013

Tarihi  : 13.12.2013
İşareti : 4/5000-4308
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
13.12.2013 tarih ve 28850 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası