13.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetm - Ankara Sanayi Odası

13.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetm

    13 Aralık 2012

Tarihi  : 13.12.2012
İşareti : 
4/5000-3782 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara SanayiOdası