13.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

13.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    13 Kasım 2013

Tarihi  : 13.11.2013
İşareti : 4/5000-3781
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
13.11.2013 tarih ve 28820 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası